Početna stranicaMapa stranicaTraži
Kontakt forma

HIIR

Sekcije - pri Hrvatskom institutu internih revizora


Rad Hrvatskog instituta internih revizora odvija se kroz četiri sekcije:

Sekcija za javni sektor

Sekcija javni sektor okuplja unutarnje (interne) revizore čiji je djelokrug rada provedba unutarnjih revizija u području javnog sektora.

Sekcija javni sektor sudjeluje u radu HIIR-a na više načina:
  • predlaganjem članova u tijela HIIR-a (Izvršni i Nadzorni odbor HIIR-a)
  • uključivanjem u radne skupine na teme prema Programu rada HIIR-a
  • promocijom IIA-e i HIIR-a putem obvezne izobrazbe unutarnjih revizora (unutar tema IPPF, profesija, etika, itd.)
  • predlaganjem aktualnih tema za konferencije te uključivanjem predavača iz javnog sektora na konferencijama HIIR-a
  • pozivanjem predstavnika HIIR-a na redovne godišnje seminare unutarnjih revizora koje organizira Središnja harmonizacijska jedinica (SHJ)
  • komunikacijom i suradnjom s IIA Global putem PEM-PAL zajednice praksi za unutarnju reviziju javnog sektora uz podršku stranih donora
  • redovnim sastancima voditelja unutarnje revizije javnog sektora koje organizira SHJ, a na kojima se voditelje informira o događanjima u profesiji revizije javnog sektora i van nje te se stječu znanja o najboljoj praksi provođenja unutarnjih revizija u javnom sektoru
  • izradom polugodišnjih i godišnjih izvješća o radu sekcije te
  • izradom Plana aktivnosti sekcije u okviru HIIR-a.

Unutarnja revizija u javnom sektoru obavlja se u skladu s međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju (IIA-IPPF) te propisima i smjernicama koje uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj, odnosno Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN, 141/06), Pravilnikom o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (NN, 35/08) te drugim propisima (http://www.mfin.hr/hr/pifc).

Revizori sekcije za javni sektor su unutarnji revizori koji rade u tijelima javne vlasti: ministarstvima, agencijama, izvanproračunskim fondovima, županijama, gradovima, sveučilištima i fakultetima, bolnicama, odnosno svim proračunskim korisnicima koji moraju ustrojiti unutarnju reviziju prema zakonski određenim kriterijima.

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr