search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Webinar - Internal audit in Banks: Challenges from the Russian/Ukrainian crisis, 01.07.

ECIIA organizira webinar i raspravu temeljenu na nedavno objavljenoj publikaciji: Internal Audit in Banks: challenges from the Russian/Ukrainian crisis.
 
Webinar će se održati u petak, 01.07. od 14:00-15:00 sati. 
 
Trenutna kriza donosi različite izazove bankarskim sustavima, moraju se stalno prilagođavati kako bi se mogli nositi s brzim promjenama regulatornih zahtjeva i tržišnih uvjeta.
Na rizike bankarskog poslovanja utječu različiti faktor: poslovanje, regulativa, država i okruženje u kojem posluju, kreditni i financijski rizici, likvidnost, operativni rizici i kontinuitet poslovanja (u čemu prednjače IT i rizici kibernetičke sigurnosti), rizici prijevara i reputacijskih rizik.
Cilj je webinara da raspravi načine na koje interna revizija može pomoći bankama da umanje te rizike. Poseban naglasak biti će na rizicima kibernetičke sigurnosti koji rastu iz dana u dan.

Moderator diskusije biti će Claudio Testa - CAE Intesa Sanpaolo, a u panel diskusiji sudjeluju:

  • Paolo Nasi, Executive Directors , ISP Audit Department – Intesa Sanpaolo
  • Mauro Zanni, Executive Directors , ISP Audit Department – Intesa Sanpaolo
  • Ross Richards, Chief Internal Auditor, COO-Nordea

Sudjelovanje je besplatno. Moguće je i dobivanje pripadajućih CPE bodova ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca na početku webinara.

Za sudjelovanje se možete prijaviti OVDJE, a spomenutu publikaciju možete preuzeti na: https://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2022/03/Ukraine-thought-paper-Final.pdf