search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Webinar ECIIA - News on EU Cyber Regulations, 13.12.2023

ECIIA i The Augusta Group domaćini su webinara: Digital Europe: news on EU Cyber Regulations impacting the profession.

Program Digital Europe je sveobuhvatan i veliki broj nove regulative uskoro stupa na snagu i utječe na ulogu interne revizije u kibernetičkoj i IT sigurnosti, otpornosti i upravljanju rizicima.
Interni revizori imaju značajnu ulogu u suočavanju s ovim novim izazovima.

Više o temama koje će biti obuhvaćene tijekom webinara kao i mogućnostima prijave i stjecanja CPE možete doznati na:
https://www.eciia.eu/2023/11/webinar-digital-europe-news-on-eu-cyber-regulations-impacting-the-profession/