search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Standardi i smjernice

Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja (MOPD) (International Professional Practices Framework – IPPF)

Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja (MOPD; eng. IPPF)) ja konceptualni okvir koji organizira obvezujuće smjernice razvijene od strane Instituta internih revizora (IIA). Kao pouzdano, globalno tijelo koje postavlja strukovne standarde, IIA osigurava obvezujuće i preporučene smjernice internim revizorima širom svijeta.

Novi Standardi su u primjeni

Izmjene Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije odobrene su u listopadu 2016. i trenutno su u primjeni. Izmjene uključuju dodavanje dva nova standarda, usklađenje Standarda s temeljnim načelima i ažuriranje postojećih standarda.

Provedbene smjernice služe kao pomoć u implementaciji promjena koje donose Standardi. Ažurirana verzija Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja (MOPD), poznatija kao „crvena knjiga“ objavljena je 2017. godine na engleskom, a 2018. i na hrvatskom jeziku.

Misija interne revizije

Misija interne revizije oblikuje što interni revizori žele dostići u organizaciji. Njeno uvrštavanje u MOPD je namjerno i pokazuje na koji način praktičari trebaju koristiti cijeli okvir kako bi usmjerili svoju sposobnost u ostvarenje.
 

Misije:

  • Poboljšati i zaštititi vrijednost organizacije pružanjem na riziku utemeljenog i objektivnog angažmana s izražavanjem uvjerenja, savjeta i uvida.

Obvezujuće smjernice

Obvezujuće smjernice razvijene su temeljem utvrđenog procesa dužne pažnje, što uključuje i razdoblje savjetovanja s javnošću s ciljem dobivanja mišljenja zainteresiranih strana.

Obvezujući elementi MOPD su:

  • Temeljna načela za profesionalno obavljanje interne revizije

  • Definicija interne revizije

  • Etički kodeks

  • Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije (Standardi)

Preporučene smjernice

Preporučene smjernice potvrđene su od strane IIA kroz formalni proces odobravanja. One opisuju praksu za učinkovito uvođenje temeljnih načela, definicije interne revizije, etičkog kodeksa i Standarda.

Preporučeni elementi MOPD su: