search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Interna revizija

Što je interna revizija?

Interna revizija je neovisno i objektivno pružanje angažmana s izražavanjem uvjerenja i savjetodavnih usluga, osmišljena da doprinosi stvaranju dodane vrijednosti i unapređuje poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.

Izvedena od strane stručnjaka s razumijevanjem poslovne kulture, sustava i procesa, aktivnost interne revizije pruža uvjerenje da su interne kontrole prikladne za ublažavanje rizika, da su procesi upravljanja efikasni i učinkoviti, a organizacijski ciljevi dostignuti.

Ocjenjivanje novih tehnologija. Analiziranje prilika. Ispitivanje globalnih problema. Procjena rizika, kontrola, etika, kvaliteta, ekonomičnost i učinkovitost. Osiguravanje da su uspostavljene kontrole prikladne za ublažavanje rizika. Prenošenje informacija i mišljenja s jasnoćom i točnošću. Takva raznolikost daje internim revizorima široku perspektivu o organizaciji. A to zauzvrat čini interne revizore vrijednim resursom u postizanju općih ciljeva i zadataka, kao i u jačanju internih kontrola i organizacijskog upravljanja.

Čini se da se od jedne profesije puno traži? Možda za neke, ali za interne revizore - sve je to posao za jedan dan

Tko su i što rade interni revizori?

Interni revizori bave se pitanjima koja su temeljno važna za opstanak i prosperitet svake organizacije. Za razliku od eksternih revizora, oni gledaju dalje od financijskih rizika i objava kako bi razmotrili šira pitanja kao što su ugled organizacije, rast, njezin utjecaj na okoliš i način na koji se ponaša prema svojim zaposlenicima.

Ukratko, interni revizori pomažu organizacijama da uspiju. To činimo kombinacijom pružanja uvjerenja i savjetovanja. Uvjeravajući dio našeg rada uključuje kazivanje menadžerima i nadzornim tijelima koliko dobro funkcioniraju sustavi i procesi dizajnirani da održavaju organizaciju na pravom putu. Zatim nudimo savjetodavnu pomoć za poboljšanje tih sustava i procesa gdje je to potrebno.

Interni revizori moraju biti neovisni ljudi koji su spremni ustati i zauzeti se za svoju profesiju. Njihovi poslodavci ih cijene jer pružaju neovisan, objektivan i konstruktivan pogled. Da bi to učinili, potrebna im je izuzetno raznolika mješavina vještina i znanja. Možda će jednog dana savjetovati projektni tim koji vodi težak program promjene ili sljedećeg istražuje složenu prijevaru.

Od samog početka svoje karijere razgovaraju s menadžmentom u samom vrhu organizacije o složenim, strateškim pitanjima, što je jedan od najizazovnijih, ali ujedno i onaj dio njihove uloge koji donosi najviše zadovoljstva.

Imamo profesionalnu dužnost pružiti nepristran i objektivan pogled. Moramo biti neovisni o operacijama koje ocjenjujemo i izvještavamo najvišoj razini u organizaciji: višim menadžerima i nadzornim tijelima. Obično je to nadzorni odbor ili revizijski odbor.

Da bi bila učinkovita, aktivnost interne revizije mora imati kvalificirane, stručne i iskusne ljude koji moraju posjedovati visoku razinu tehničkih vještina i znanja interne revizije. Oni također moraju biti učinkoviti komunikatori, dobri voditelji projekata, analitički jaki i dobri pregovarači.

Interni revizori diljem svijeta rade na globalno dogovorenom skupu temeljnih načela i Standarda, poštujući Etički kodeks internih revizora. Priroda interne revizije, njezina uloga unutar organizacije i zahtjevi za profesionalnu praksu sadržani su u Međunarodnom okviru za profesionalno djelovanje (MOPD; eng. IPPF).

Zašto je interna revizija važna i za vašu organizaciju?

Izvještavajući upravu i nadzorna tijela da su važni rizici procijenjeni i naglašavajući gdje su poboljšanja potrebna, interni revizor pomaže izvršnoj upravi i odborima da pokažu da učinkovito upravljaju organizacijom u ime svojih dionika.

To je sažeto u misiji interne revizije koja kaže da je uloga interne revizije „poboljšati i zaštititi vrijednost organizacije pružanjem na riziku utemeljenog i objektivnog angažmana s izražavanjem uvjerenja, savjeta i uvida.“

Stoga su interni revizori, zajedno s izvršnim menadžmentom, neizvršnim menadžmentom i eksternim revizorima kritični dio najviše razine upravljanja bilo kojom organizacijom.

Djelatnosti interne revizije

U nastavku su ključne stvari koje radi interni revizor. Unutar ovih područja, važno je razmišljati o unutarnjem revizoru kao o kritičnom prijatelju organizacije – nekome tko može osporiti postojeću praksu, predvoditi uvođenje najbolje prakse i biti katalizator poboljšanja kako bi organizacija u cjelini ostvarila svoje strateške ciljeve.

  • Procjena upravljanja rizikom

Profesija interne revizije u osnovi se bavi ocjenjivanjem upravljanja rizicima organizacije. Sve organizacije suočene su s rizicima. Na primjer, rizici za reputaciju organizacije ako se prema kupcima ponašaju na pogrešan način, zdravstveni i sigurnosni rizici, rizici neuspjeha dobavljača, rizici povezani s tržišnim neuspjehom, kibernetička sigurnost i financijski rizici da navedemo neka ključna područja. Ključ uspjeha organizacije je učinkovito upravljanje tim rizicima – učinkovitije od konkurencije i onoliko učinkovito koliko to zahtijevaju dionici.

Kako bi procijenio koliko se dobro upravlja rizicima, interni revizor će procijeniti kvalitetu procesa upravljanja rizicima, sustava interne kontrole i procesa korporativnog upravljanja, u svim dijelovima organizacije i o tome izravno i neovisno izvijestiti najvišu razinu izvršnog menadžmenta i revizijski odbor.

  • Pomaganje menadžmentu u poboljšanju internih kontrola

Poznavanje procesa upravljanja rizicima omogućuje internom revizoru da djeluje kao savjetodavac koji pruža savjete i djeluje kao katalizator za poboljšanje prakse organizacije.

Tako, na primjer, ako je linijski menadžer zabrinut za određeno područje odgovornosti, rad s internim revizorom mogao bi pomoći u prepoznavanju poboljšanja. Ili se možda kreće u veliki novi projekt – interni revizor može pomoći da se osigura da su rizici projekta jasno identificirani i procijenjeni te mjere poduzete za njihovo upravljanje.

  • Ocjenjivanje kontrola i savjetovanje menadžera na svim razinama

Uloga interne revizije u ocjenjivanju upravljanja rizikom je široka jer su svi, od ulazne recepcije do uprave, uključeni u internu kontrolu. Posao internog revizora uključuje procjenu tona i kulture upravljanja rizicima organizacije na jednoj razini do evaluacije i izvješćivanja o učinkovitosti provedbe politika upravljanja na drugoj.

  • Analiziranje operacija i potvrđivanje informacija

Postizanje ciljeva i upravljanje vrijednim organizacijskim resursima zahtijeva sustave, procese i ljude. Interni revizori blisko surađuju s linijskim rukovoditeljima kako bi pregledali poslovanje, a zatim izvijestili o svojim nalazima. Interni revizor mora biti dobro upućen u strateške ciljeve svoje organizacije i sektor u kojem djeluje, tako da ima jasno razumijevanje o tome kako se poslovanje bilo kojeg dijela organizacije uklapa u širu sliku.

  • Rad s drugim pružateljima uvjerenja

Pružanje uvjerenja izvršnoj upravi i revizijskom odboru da se rizicima učinkovito upravlja nije isključiva domena interne revizije. Vjerojatno će postojati i drugi pružatelji uvjerenja koji imaju sličnu ulogu. To može uključivati ​​stručnjake za upravljanje rizicima, službenike za usklađenost, istražitelje prijevara, menadžere kvalitete i stručnjake za sigurnost da spomenemo samo neke. Razlika između ovih izvora uvjerenja i internih revizora je u tome što je interna revizija neovisna o operacijama menadžmenta i sposobna je dati objektivna i nepristrana mišljenja o načinu na koji se izvještava o rizicima i kako se njima upravlja. Neovisnost interne revizije postiže se funkcionalnom linijom izvješćivanja predsjedniku revizijskog odbora i linijom administrativnog izvješćivanja glavnom izvršnom direktoru.

Zanimljiv aspekt unutar ove strukture je da interni revizori mogu konstruktivno surađivati ​​s drugim pružateljima uvjerenja kako bi bili sigurni da je revizijski odbor dobio sva uvjerenja koja su mu potrebna za formiranje mišljenja o tome koliko dobro organizacija upravlja svojim rizicima. To također znači da su dostupni resursi za pružanje uvjerenja optimizirani izbjegavanjem dupliciranja i praznina. Timski rad i razvoj učinkovitih radnih odnosa ključna su značajka interne revizije.