search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

O nama

Hrvatski institut internih revizora osnovan je 02.06.2006. godine kao neprofitna organizacija s ciljem promocije profesije interne revizije, pružanja podrške u profesionalnom razvoju svim svojim članovima te upoznavanja okruženja s vrijednostima interne revizije i njezinog doprinosa procesu korporativnog upravljanja.

Od 2008. godine HIIR je punopravni član globalnog Instituta internih revizora (IIA) kao i Europske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA).

Članom HIIR-a može postati svaki poslovno sposobni hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji prihvaća Statut, Etički kodeks internih revizora i druga pravila struke interne revizije.

Misija HIIR-a

Promocija interne revizije u Republici Hrvatskoj, pružanje članovima mogućnost profesionalnog razvoja te jačanje njihovog utjecaja u organizacijama i profesionalnom okruženju.

Djelatnost HIIR-a uključuje:

 • promoviranje profesionalne prakse interne revizije svim zainteresiranim stranama (npr. nadzornom odboru, upravama, menadžmentu, odborima za reviziju, stručnim tijelima i sl.);

 • promoviranje, prevođenje i publiciranje Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja (Definicija interne revizije, Standardi, Etički kodeks) za područje Hrvatske;

 • priređivanje stručnih susreta članova kako bi se upoznali s praksom interne revizije i njezinom egzistiranju u različitim državama u svijetu;

 • organiziranje pripremnih seminara za članove za polaganje međunarodnih certifikata iz područja interne revizije;

 • pružanje informacija vezanih uz mogućnosti stručnog usavršavanja za potrebe sadašnje i nadolazeće potrebe članstva i struke;

 • suradnja s drugim stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu u pružanju programa stručnog usavršavanja;

 • kreiranje i distribuiranje različitih publikacija namijenjenih kontinuiranoj edukaciji članova;

 • pružanje stručne pomoći i potpomaganje srednjih škola i fakulteta u razvoju kolegija interne revizije;

 • jačanje suradnje sa srodnim i komplementarnim stručnim organizacijama te uključivanje u rad stručnih udruga u Hrvatskoj, Europi i svijetu;

 • objava članaka iz područja interne revizije i srodnih stručnih disciplina, i

 • informiranje javnosti o svom radu.


                    


OSNOVNI PODACI:

Naziv udruge je: Hrvatski institut internih revizora

Skraćeni naziv udruge je: HIIR

Naziv udruge na engleskom jeziku: Institute of Internal Auditors Croatia.

Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: IIA Croatia

OIB: 32663870218

Sjedište udruge je: Jakova Gotovca 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

HIIR je upisan u registar udruga pri Ministarstvu pravosuđa i uprave pod brojem 20114826 (https://registri.uprava.hr/#!udruge), te u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija pod brojem 0082180 (https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Index).

Račun za redovno poslovanje:

Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 ZAGREB

2360000-1101911972

IBAN: HR5723600001101911972

SWIFT: ZABAHR2X