search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Prijava za članove

Za prijavu na zaštićene stranice HIIR-a, prijavite se e-mailom i lozinkom koju ste inicijalno postavili.

Napomena:
Prilikom prve prijave dovoljno je upisati samo e-mail, na koji ćete dobiti link za postavljanje inicijalne lozinke!