search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Webinar - Auditing a digital insurance world, 12.06.2023.

ECIIA WEBINAR – AUDITING A DIGITAL INSURANCE WORLD, 12.06.2023.  -  16:00-17:00 h


Tržišni uvjeti u kojima djeluju osiguravajuća društva iz temelja se mijenjaju. Upotreba podataka i algoritama umjetne inteligencije (AI) značajno rastu i smatraju se ključnom valutom budućeg uspjeha.
Europska komisija dovršava Zakon o umjetnoj inteligenciji, a ECIIA Insurance Committee također priprema stajalište o ovoj važnoj temi.
Ovaj webinar donosi rezultate istraživanja i ključne preporuke vezane uz :
  • Definiciju umjetne inteligencije (AI)
  • Glavne aspekte novog Zakona o umjetnoj inteligenciji (AI Act)
  • Različite aspekte umjetne inteligencije: socijalne, tehnološke, procesne, upravljanje rizicima, korporativno upravljanje ….
  • Uloga interne revizije
 

Predavači:
Astrid Langeveld, Chief Audit Executive at Achmea, ECIIA Insurance Committee member
Robert Zergenyi, Audit Head Group Technology and Operations/ Group Audit at Zurich Insurance
Frank Heldens, Senior IT Auditor at Achmea
Chiara Ziliani, Head of Group Audit Analytics at Generali
Pascale Vandenbussche, Secretary-General at ECIIA
 

Webinar je besplatan, uz prethodnu prijavu sudjelovanja, a CPE potvrde biti će dostavljene nakon održanog webinara.
 

PRIJAVITE SE !