search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Certified Internal Auditor (CIA©)

 • CIA je jedini globalno priznati certifikat internih revizora

 • Optimalan način iskazivanja znanja, vještina i kompetencija potrebnih za profesionalno obavljanje interne revizije bilo gdje u svijetu

 • CIA certifikat posjeduje više od 170.000 revizora širom svijeta.

CIA certifikatom potvrđujete da:

 • Poznajete Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja (IPPF – MOPD) te da ga odgovarajuće primjenjujete.

 • Možete provoditi revizijske angažmane sukladno međunarodnim Standardima za profesionalnu praksu interne revizije.

 • Razumijete principe korporativnog upravljanja te da možete primijeniti alate i tehnike procjene rizika i kontrola.

 • Posjedujete poslovna, IT i menadžmentska znanja potrebna za provođenje interne revizije.

 

Struktura ispita

Stjecanje certifikata

 • Dokaz o radnom iskustvu je preduvjet stjecanja certifikata.

 • Kandidati se mogu se prijaviti u program CIA certificiranja i polagati ispit, ali im certifikat neće biti izdan ukoliko ne ispune zahtjev za radnim iskustvom tijekom trogodišnjeg razdoblja odobrenog za stjecanje certifikata.

 • Potrebno radno iskustvo za stjecanje CIA certifikata

  • Master’s Degree + 1 godina radnog iskustva u internoj reviziji ili srodnim područjima

  • Bachelor’s Degree + 3 godine radnog iskustva u internoj reviziji ili srodnim područjima

  • Internal Audit Practitioner + 5 godina radnog iskustva u internoj reviziji ili srodnim područjima

Za više informacija posjetite: 

https://www.theiia.org/en/certifications/cia/