search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Stjecanje ovlaštenja internih revizora u RH

Stjecanje ovlaštenja internih revizora u RH

Interni revizori u Republici Hrvatskoj imaju i mogućnost stjecanja lokalnih certifikata:

 • Ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor

 • Ovlašteni interni revizor, specijalist za područje ...

Ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor

Izobrazbu za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, kao važan dio razvoja unutarnje revizije na razini tijela koja su obveznici primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, provodi Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola (Središnja harmonizacijska jedinica).

Polaznici koji uspješno završe izobrazbu dobivaju stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru Republike Hrvatske koje izdaje ministar financija i njime stječu zvanje "ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor".

Sve detalje vezano uz stjecanje ovog zvanja možete naći ovdje.

Ovlašteni interni revizor, specijalist za područje

Stjecanje zvanja ovlaštenog internog revizora (specijalist za područje ..) provodi se u okviru Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

Program stručnoga usavršavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog internog revizora uključuje opći i posebni dio predavanja te pismeni ispit. Nakon položenog pismenog ispita, ovisno o izabranom području specijalizacije, stječe se zvanje ovlašteni interni revizor – specijalist za područje:

 • banaka i financijskih institucija

 • gospodarstva ili

 • informacijskih sustava

Opći dio predavanja uključuje:

 • Računovodstvo

 • Revizija

 • Financijsko upravljanje

 • Pravo društava

 • Organizacija i menadžment

Posebni dio predavanja uključuje zajedničko predavanje Interna revizija za sve specijalizacije, kao i posebna predavanja:

Banke i financijske institucije

Gospodarstvo

Informacijski sustavi

Bankarstvo i financijske institucije

Troškovno i upravljačko računovodstvo

Upravljanje informacijskim sustavima

Računovodstvo banaka i financijskih institucija

Financijsko računovodstvo

Kontrola i revizija informacijskih sustava

Interna revizija u bankama i financijskim institucijama

Interna revizija u gospodarstvu

Interna revizija informacijskih sustava


Uvjeti za pristupanje ispitu:

 • Završeni preddiplomski, diplomski ili integrirani sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili ostvarenih najmanje 180 ECTS-a

 • Tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija, revizije, interne revizije, kontrole ili kontrolinga

 • Domovnica

Minimalni prag prolaznosti koje je potrebno ostvariti na pismenom ispitu: interna revizija: 70%, ostale discipline: 60%

Više informacija, raspored edukacije i polaganja ispita možete naći na stranicama HZRiFD - https://www.rif.hr/.