search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Naši webinari

Predavač: Ante Perković, CIA

Interes investitora i javnosti o tome kako poduzeća i država utječu na društvo značajno je porastao, a organizacije reagiraju sve sofisticiranijim mjerenjima tog utjecaja. 

ESG inicijative i izvještavanje, kao stvaranje i zaštita ukupne organizacijske vrijednosti, zahtijevaju od upravljačkog tijela, menadžmenta i interne revizije da zajednički rade kako bi se uskladili jedni s drugima i prioritetima dionika.

S obzirom da rizici povezani s ESG-om postaju očigledniji i prevladavaju u donošenju odluka od strane upravljačkog tijela i izvršnog menadžmenta, organizacije moraju imati pouzdano uvjerenje o djelotvornosti upravljanja rizicima ESG-a, uključujući uvjerenje o ESG izvještavanju. 

Interna revizija trebala bi pri tome preuzeti ključnu ulogu pružanja objektivnog uvjerenja, neovisnog o menadžmentu, o učinkovitosti upravljanja ESG rizicima, ESG izvještavanju i usklađenosti s povezanim propisima.

Prezentacija s webinara: ESG izvještavanje i IR

Predavač: Márton Gajdos, Dr, CIA, CISA, CFE, IIA Mađarska.

Nezakonite aktivnosti i zlouporaba prava mogu se vršiti u bilo kojoj vrsti organizacije, privatnoj ili javnoj, velikoj ili maloj. Neki od primjera su korupcija, prijevare, zlouporaba ili nemar u poslovanju. Ako se ti problemi ne rješavaju, mogu ozbiljno naštetiti javnom interesu.
Zviždači, tj. osobe koje prijavljuju (unutar dotične organizacije ili vanjskom tijelu) ili otkrivaju (javnosti) informacije o prijestupima nastalima u radnom okruženju pomažu spriječiti štetu i otkriti prijetnju ili štetu javnom interesu koja bi inače mogla ostati skrivena.

Prezentacija sa webinara: Whistleblowing

Osnivanje nove funkcije unutar organizacije izazov je za sve uključene. Značajan napor i resursi potrebni su za uspostavljanje novih struktura, a očekivane koristi zahtijevaju vrijeme. To vrijedi i za uspostavljanje funkcije interne revizije. Interna revizija se suočava i s dodatnim izazovima budući nije uključena u svakodnevne operacije te je potreban određeni stupanj promjene kulture same organizacije prije nego li bude prepoznata njena dodana vrijednost. 

Sadržaj webinara:

  • Proces osnivanja odjela interne revizije.

  • Procjena rizika i izrada prvog godišnjeg plana interne revizije.

  • Uspostava metodologije interne revizije.

 

Iskustva u osnivanju odjela interne revizije podijelit će kolegice Morana Mesarić Repić i Dorotea Brcic, Končar d.d.

Prezentacija s webinara: Aktivnosti i kljucni koraci osnivanja odjela IR

Webinar donosi iskustva i znanja stečena tijekom COVID-19 pandemije kao i pogled u budućnost.
Sadržaj webinara:

  • Rad „na daljinu“ - glavni rizici i neki učinkoviti planovi za njihovo smanjenje.

  • Revizija „na daljinu“ - izazovi ograničenja provođenja svih revizijskih procesa, od procjene rizika i terenskog rada do praćenja rješavanja revizijskih preporuka.

  • Kako revidirati rad „na daljinu“ - praktični uvidi provođenja revizije daljinskog pristupa, sigurnost rada „na daljinu“ .
     

Predavač Lior Segal diplomirao je pravo i računovodstvo, stekao MBA te diplomu iz sveobuhvatnih studija interne revizije i naprednog računovodstva. Ima preko 20 godina iskustva u reviziji, upravljanju rizicima, usklađenosti i unutarnjim kontrolama u javnim poduzećima. Posjeduje CPA, CIA, CRMA, CRISC i CDPSE certifikate te radi i kao QAR procjenitelj. Predavač je na događanjima u organizaciji akademske zajednice ili instituta internih revizora kao i na pripremnim tečajevima za stjecanje certifikata.

 

Prezentacija s webinara: Remote Workforce

Predavač: Nigel Iyer, B4 Investigate. 

Webina pruža uvid u razmjere prijevara te pomaže kako da ih otkrijete, kontrolirate i nosite se s njima u današnjem promjenjivom okruženju. Webinar uključuje primjere i grupni rad, a svi polaznici će primiti dodatne materijale, kao i vlastiti “Fraud Detective Assessment”.

Prezentacija s webinara: Fraud how can I find it and resolve it fast

Na webinaru ćemo detaljnije predstaviti dva osnovna međunarodna certifikata, Internal Audit Pratitioner i CIA, te vam dati neke praktične savjete vezano uz pripremu i polaganje ispita. Naravno pokušat ćemo odgovoriti i na vaša pitanja koja ćete moći postavljati tijekom webinara koristeći “chat” funkciju.


Prezentatori su Sanja Suman i Jasna Turković

 
Prezentacija s webinara: Medunarodno certificiranje internih revizora