search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Temeljna načela

Temeljna načela profesionalnog djelovanja interne revizije:

Temeljna načela, kao cjelina, oblikuju učinkovitost interne revizije. Da bi se funkcija interne revizije smatrala učinkovitom sva Temeljna načela moraju biti prisutna i učinkovita. Kako interni revizor, kao i funkcija interne revizije, potvrđuju usklađenost s temeljnim načelima razlikovat će se od organizacije do organizacije, ali neusklađenost s bilo kojim od Temeljnih načela navodit će na zaključak da interna revizija nije učinkovita kako bi mogla biti u ostvarenju Misije interne revizije.

  1. Pokazuje integritet.

  2. Pokazuje stručnost i dužnu stručnu pažnju.

  3. Objektivna je i nije pod neprimjerenim utjecajem (neovisna).

  4. Usklađuje se sa strategijom, ciljevima i rizicima organizacije.

  5. Odgovarajuće je pozicionirana i posjeduje primjerene resurse.

  6. Pokazuje kvalitetu i kontinuirano poboljšanje.

  7. Komunicira učinkovito.

  8. Pruža na riziku utemeljeno uvjerenje.

  9. Pronicljiva je, proaktivna i usmjerena na budućnost.

  10. Promovira unapređenja u organizaciji.