search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Provedbene smjernice

Provedbene smjernice i praktični savjeti pomažu internim revizorima u primjeni Standarda. Oni se kolektivno odnose na pristup, metodologije i razmatranja interne revizije, ali ne iznose podrobne procese ili procedure.

Provedbene smjernice sastavnim su dijelom MOPD 2017., a provedbene smjernice na hrvatskom jeziku dostupne su samo za članove.

Prijava za članove